Cấu tạo của các hợp âm guitar thông dụng trong đệm hát

Có rất nhiều hợp âm guitar cơ bản thường sử dụng trong đệm hát. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu về cấu tạo của các hợp âm guitar này để đệm hát tốt hơn

Hợp âm là tập hợp 2-3 hay nhiều nốt mà trong đó có 1 nốt gốc và những nốt còn lại được tính theo công thức dựa trên nốt gốc. Nói đơn giản hợp âm là tập hợp các nốt nhạc mà khi đánh lên ta nghe rất êm tai. Chính vì thế hợp âm đóng vai trò chính trong đệm hát, và việc áp dụng hợp âm nào để đệm hát phụ thuộc vào tông nhạc hay cung nhạc của người hát. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cấu tạo của hợp âm guitar cơ bản nhé!

1. Tìm hiểu về hợp âm guitar

Thật ra là có rất nhiều hợp âm guitar . Tuy nhiên, chúng ta chỉ xét các loai cơ bản và thường dùng trong đệm hát, và việc áp dụng hợp âm nào để đệm hát còn phụ thuộc vào giọng của người hát đó (người ta còn gọi là tông nhạc hay cung nhạc).

Xem thêm: Cách chuyển hợp âm đàn guitar dễ dàng và nhanh chóng

Có rất nhiều hợp âm guitar cơ bản thường sử dụng trong đệm hát

Có rất nhiều hợp âm guitar cơ bản thường sử dụng trong đệm hát

Sau đây là những lưu ý khi sử dụng hợp âm:

 • Mỗi gam có một hệ thống hợp âm của riêng nó (chính xác là có 7 hợp âm và một gam bao gồm 7 nốt nhạc, ví dụ gam Đô trưởng có 7 nốt Đồ Rê Mi Fa Sol La Si Đô. Thông thường, mỗi bài nhạc ài dùng gam Đô trưởng sẽ chỉ dùng 7 nốt nhạc này ở những cao độ khác nhau như Đồ, đô, đố .. . Tuy nhiên, sẽ trừ các trường hợp thăng giáng bất thường.
 • Chúng ta sử dụng chữ cái để ký hiệu cho Hợp âm trưởng. Ví dụ như C = Do trưởng, D = Re trưởng, E = Mi trưởng, F = Fa trưởng, G = Sol trưởng, A = La trưởng và B = Si trưởng.
 • Hợp âm thứ là những hợp âm có chữ cái thêm chữ “m” phía sau. Ví dụ như Cm = Do thứ, Dm = Re thứ, Em = Mi thứ,Fm = Fa thứ, Gm = Sol thứ, Am = La thứ và Bm = Si thứ.
 • Hợp âm bảy là những hợp âm có chữ cái thêm số “7” phía sau. Ví dụ như C7 = Do bảy, D7 = Re bảy, E7 = Mi bảy,F7 = Fa bảy, G7 = Sol bảy, A7 = La bảy và B7 = Si bảy.
 • Có 3 hợp âm chính bao gồm Hợp âm G, C, D.

Ngoài ra, để biết 1 gam có bao nhiêu hợp âm, chúng ta lấy 7 nốt nhạc và tạo thành các hợp-âm-ba. Chúng ta xem ví dụ sau đây của Hợp âm Đô trưởng: Đô-Mi-Son, Rê-Fa-La, Mi-Son-Si, Fa-La-Đô, La-Đô-Mi, Si-Rê-Fa

2. Cấu tạo của các hợp âm guitar

Hợp âm trưởng

 • Nốt gốc+nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)
 • Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.
 • Ví dụ C trưởng sẽ ký hiệu C: Các nốt sẽ là C E G

Hợp âm thứ

 • Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)
 • Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.
 • Ví dụ C thứ hay Cmin ký hiệu Cm: Các nốt sẽ là C Eb G

Hợp âm giảm hay Dim

 • Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt quãng 5 giảm
 • Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3 cung
 • Ví dụ C giảm ký hiệu là Cdim: các nốt sẽ là: C Eb Gb

Các hợp âm tăng hay AUG

 • Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 tăng
 • Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 4 cung
 • Ví dụ C tăng ký hiệu là Caug: Các nốt sẽ là: C E G#
Hiểu về cấu tạo của các hợp âm guitar sẽ giúp bạn đệm hát tốt hơn

Hiểu về cấu tạo của các hợp âm guitar sẽ giúp bạn đệm hát tốt hơn

Các hợp âm treo

 • Hợp âm treo (còn gọi là sus( là hợp âm thay đổi nốt ở quãng số 3 thành nốt ở quãng số 4 hay quãng số 2.
 • Thay đổi sang nốt ở quãng 2 (ký hiệu sus2): Nốt gốc + nốt ở quãng 2 trưởng + nốt ở quãng 5 đúng
 • Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung.

Ví dụ Csus2: Các nốt sẽ là C D G

 • Thay đổi sang nốt ở quãng 4 (ký hiệu sus4): Nốt gốc + nốt ở quãng 4 đúng + nốt ở quãng 5 đúng
 • Tính theo cung: Nốt gốc + nốt gốc thêm 2,5 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung.

Ví dụ Csus4: Các nốt sẽ là C F

Tôi tin rằng bạn sẽ tự đàn guitar bài nhạc mà mình yêu thích chỉ trong vài tuần nếu bạn luyện tập chăm chỉ học các hợp âm cơ bản này. Chúc bạn thành công!