Đánh điệu Bolero cơ bản với đàn guitar

Điệu bolero thuộc dạng điệu nhạc trữ tình, mang tính than thở u buồn, người lao động phổ thông thường gọi là nhạc sến hay nhạc vàng.

– Bolero Việt Nam được viết trên 2 loại nhịp đó là Bolero nhịp 4/4 và Bolero nhịp 2/4 Cách chơi điệu Bolero như sau:

  • Bolero nhịp 4/4 : Tiến hành bấm hợp âm La thứ (Am) và gảy đi gảy lại theo hình dƣới đây :

+ Miệng chúng ta đọc ra âm thanh như sau :

BÙM-Chờ rát chát- chách-Bùm-Chách-Bụm-Chách

  • Bolero nhịp 2/4:

+ Bolero thông thƣờng chơi ở nhịp 4/4 tuy nhiên thƣờng các bài hát khi chuyển qua phần điệp khúc, phách mạnh vừa ở nhịp 4/4 thƣờng đƣợc nhấn mạnh hơn để tăng độ dồn dập. Chính vì thế lúc này nhịp 4/4 trở nên gần giống hoặc chuyển qua hẳn nhịp 2/4.

+ Tiến hành bấm hợp âm Am và chơi nhƣ trên hình. Miệng đọc âm thanh :

Bùm-chờrátchát-Chát

Vận Dụng: 

  • Xác định nhịp phách của lời bài hát

+  Xác định nhịp của bài hát ví dụ nhịp 4/4, 2/4, hay ¾, 6/8 …

+ Phân đoạn bài hát ra các phần có nhịp khác nhau Thông thƣờng phần lời đầu bài hát sẽ là nhịp 4/4, đến điệp khúc sẽ chuyển qua nhịp 2/4.

Quan sát bài mẫu sau, từ in đậm viết HOA là phách MẠNH, còn từ in đậm viết thƣờng là phách mạnh vừa. 

Chú ý phách mạnh thì hát thật to, kết hợp nhún người.

MƯA ĐÊM TỈNH NHỎ

Trời đổ [Am] MƯA cho phố vắng mênh MÔNG khơi lòng bao nỗi NHỚ.

Trời làm [Dm] MƯA, cho ướt áo em [C] THƠ mưa [E7] rơi tự bao [Am] GIỜ.

Tình yêu [G] ĐÓ, phôi pha vào sương [F] GIÓ những đêm mưa tỉnh [Am] NHỎ

Gợi nhớ tuổi học [Dm] TRÒ tâm tình thường hay [C] NGỎ

Trường tan về chung [E7] PHỐ những lúc trời chiều đổ [Am] MƯA.

Điệp khúc :

[C] MƯA! Mưa RƠI qua phố [Am] BUỒN

Chạnh LÒNG bao nhớ [Am] THƯƠNG

Chuyện TÌNH yêu vấn [Dm] VƯƠNG.

Ngày [F] XƯA đường MƯA ướt ê [C] CHỀ

Cùng ĐƯA đón nhau [E] VỀ

Ấm [Dm] ĐÔI nhân tình [E7] TRẺ.

MỘT [Am] người SANG ngang cuộc ĐỜI

Một NGƯỜI đêm tay [Dm] Gối

Chia LY có gì [C] VUI

Trời [E] MƯA nghe GIÁ buốt [F] TIM

Ru ANH vào kỷ [E7] NIỆM

Thao thức TRỌN cả một [Am] ĐÊM.

Sau khi vừa kết hợp vỗ tay vừa hát cho thật chính xác, ta mới tiến hành vừa đánh đàn vừa hát.

Ta gảy đàn sao cho Phách mạnh lúc đánh đàn (Tức là Bùm) phải ăn khớp với phách mạnh của lời bài hát. Khi gảy đàn ta gảy mạnh phách đầu tiên (tức là phách Bùm), hát thật to từ in Hoa đậm, kết hợp nhún nguời.

Sau đó vừa hát vừa gảy và căn sao cho khi gảy hết 1 nhịp thì ta cũng hát xong nhịp đó và chuyển qua từ In Hoa đậm kế tiếp.