Những hợp âm cơ bản của đàn guitar

Tổng hợp các hợp âm cơ bản cho các bạn mới bắt đầu tim hiểu về đàn guitar, giúp các bạn bấm chính xác các hợp âm. Chúc các bạn sớm thành công.

Ký hiệu các hợp âm: – Chữ viết in đứng một mình : Âm giai Trưởng (A: La trưởng) – Chữ viết in có chữ “m” đứng cạnh: Âm giai thứ (Cm: Đô thứ) – Có số 7 : Hạ ác âm của âm gia đó (C7: Đô bảy; Am7: La thứ bảy) – tương tự với số các số khác – Chữ in có kèm dấu # (thăng): tăng hợp âm lên nữa cung. (C#: Đô thăng trưởng)