Tag Archives: các bài tập luyện ngón cho piano

Bài tập luyện ngón piano cơ bản để tăng tốc độ ngón tay

Bài tập luyện ngón piano cơ bản để tăng tốc độ ngón tay

Làm sao để luyện ngón nhanh hơn khi chơi đàn piano? Để học luyện ngón, chúng ta cần thực hiện nhiều bài tập luyện ngón piano cơ bản thì tốc độ chạy ngón mới nhanh hơn Câu hỏi mà nhiều người mới tập đàn hay thắc mắc đó chính là cần phải tập luyện như thế nào để đi ngón nhanh hơn? Hiện nay, các giáo trình giảng dạy đàn piano đều chỉ dạy.