Tag Archives: cách đặt hợp âm vào bài hát

Cách đặt hợp âm vào bài hát bất kì

Tìm hiểu cách đặt hợp âm vào bài hát bất kì

Để học và phát triển nhạc lý của mình, ngoài việc học hợp âm hay còn gọi là Gam thì chúng ta cần phải biết cách đặt hợp âm vào bài hát thích hợp Để phát triển kỹ năng, chúng ta cần phải nhớ vị trí,thứ tự của cá nốt nhạc cho dù nốt đang ở vị trí nào hay bắt đầu từ đâu. Khi nhắc đến một nốt nhạc nào đó, bạn cần.