Tag Archives: cách lướt phím đàn piano

Học cách lướt phím đàn piano cho người mới bắt đầu

Học cách lướt phím đàn piano cho người mới bắt đầu

Thông thường, chúng ta học đàn đều phải học luyện ngón, và muốn tăng tốc cần phải biết cách lướt phím đàn piano nhanh hơn khi di chuyển trên piano. Thông thường khi mới bắt đầu chơi piano, chúng ta thường đặt bàn tay và nhấn phím quá gồng bàn tay, hoặc cũng có khi chúng ta bấm ngón này thì các ngón khác sẽ vểnh khỏi đàn piano. Chính vì thế chúng ta.