Tag Archives: cách nhận biết đàn guitar bị cong cần

Cần đàn guitar bị cong là một trong những vấn đề nghiêm trọng

Cách nhận biết đàn guitar bị cong cần và cách chỉnh

Đàn guitar bị cong cần là hiện tượng phổ biến và là nỗi lo không của riêng ai. Thông thường, với người chơi guitar thì khắc phục hiện tượng này không quá khó Cần đàn guitar bị cong là một trong những vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là cần đàn bị cong xuống, bởi vì khi cần đàn bị cong xuống sẽ làm cho action của cây đàn cao lên, khiến người chơi.