Tag Archives: cấu tạo của các hợp âm guitar

Có rất nhiều hợp âm guitar cơ bản thường sử dụng trong đệm hát

Cấu tạo của các hợp âm guitar thông dụng trong đệm hát

Có rất nhiều hợp âm guitar cơ bản thường sử dụng trong đệm hát. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu về cấu tạo của các hợp âm guitar này để đệm hát tốt hơn Hợp âm là tập hợp 2-3 hay nhiều nốt mà trong đó có 1 nốt gốc và những nốt còn lại được tính theo công thức dựa trên nốt gốc. Nói đơn giản hợp âm là tập hợp các.