Tag Archives: chạy âm giai guitar

Chạy âm giai guitar là gì? Cấu tạo âm giai trưởng và âm giai thứ

Để hiểu được hợp âm đàn guitar và các tông thăng giáng, bạn cần phải học chạy âm giai guitar cũng như cấu tạo âm giai nhằm giúp bạn biết phương pháp điền hợp âm thích hợp 1. Chạy âm giai guitar là gì? Chắc hẳn bạn cũng biết rằng âm nhạc bao gồm 12 nốt đó là C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, và B. Trong đó âm.