Tag Archives: dấu luyến trong piano

So sánh sự khác nhau giữa dấu nối và dấu luyến trong piano

So sánh sự khác nhau giữa dấu nối và dấu luyến trong piano

Có phải bạn đang tìm hiểu về sự khác nhau giữa dấu nối và dấu luyến để luyện tập nhạc tốt hơn? Vậy làm thế nào để phân biệt giữa hai nốt này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé! Chúng ta thường thấy trong âm nhạc, một bài hát sẽ có các dấu như dấu nối và dấu luyến trong đàn piano. Dấu nối có nét lướt mà trong đó các nốt.