THÂN HÌNH
 • cơ thể trở lại
  nhiều lớp Okoume
 • Bên cơ thể
  nhiều lớp Okoume
 • thân trên
  vân sam nhiều lớp
 • Kết thúc cơ thể
  sa tanh
 • Thân hình
  cổ điển
 • ràng buộc cơ thể
  Đen
 • hoa thị
  Vòng ngoài: Đen/Trắng/Đen Vòng trong: Đen/Trắng/Đen/Trắng/Đen

CỔ
 • Chất liệu cổ
  gỗ gụ
 • ràng buộc cổ
  Đen
 • Kết thúc cổ
  sa tanh
 • chiều dài tỷ lệ
  25,5″ (64,77 cm)
 • Vật liệu làm đàn
  quả óc chó
 • Bán kính bàn phím
  Phẳng
 • Số phím đàn
  18
 • Kích thước phím đàn
  2mm
 • Chất liệu đai ốc
  PPS
 • Đương kinh hạt
  1,75″ (44,45 mm)
 • khảm vị trí
PHẦN CỨNG
 • Cầu
  cổ điển
 • chốt cầu
  không áp dụng
 • Kết thúc phần cứng
  niken
 • máy điều chỉnh
  Open-Gear với các nút Pearloid
PHỤ KIỆN
 • Bao da, capo